Kjemper for rettssikkerheten, fagmiljø og arbeidsplassene

- Domstolene og lokale advokater er med på å gi yrkesmuligheter i distriktet for akademikere, dette er igjen viktig for regional utvikling.