- Klosbøle er habil, selv om hun er grunneier

Det var flere spørsmål enn svar da kommunestyret i Nord-Aurdal skulle behandle habiliteten til ordfører Inger Torun Klosbøle i saken om Valdresbanen, og foreta en lovlighetskontroll av vedtaket om å rive den gamle jernbanen.