Skal gi politikerne info om hva som skjer med arbeidsplassene på DPS Aurdal

Torsdag kommer prosjektleder Ingerlise Ski for å møte kommunestyre-politikerne i Nord-Aurdal og informere om hva som vil skje med distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Aurdal.