Vil bygge to høye leilighetsbygg på Sanderstølen

De nye eierne av en tomt på Sanderstølen søker om å bygge to leilighetsbygg med en mønehøyde på over 11 meter. Det får hyttenaboer og andre i området til å reagere.