Vedtok gratis svømming for barn

Politikerne går enstemmig inn for å gi barn og foreldre gratis svømming i Valdreshallen på Fagernes fra neste år.