Kommunen har ryddet i 12 ansettelsesforhold

- Vi har ryddet i ansettelsesforholdene i Tilrettelagte tjenester. Nå er det 12 mennesker som får en mer avklart arbeidssituasjon.