- Hvorfor skal vi dekke utgifter i et brannsamarbeid vi ikke er en del av?

I fem måneder har økonomisjef Åge Sandsengen purret for å få svar på hva som skjedde med Nord-Aurdals oppstartstilskudd på 333.000 kroner i Valdres brann - og redningstjeneste IKS, og hva kommunen egentlig skal betale for, i et selskap de ikke er en del av.