Valdres storhall søker om økonomisk støtte til rettstvist

Valdres storhall er i rettstvist med hovedentreprenør Hugaas Entreprenør AS og enkelte underleverandører som bygde Valdres Storhall. Selskapet søker nå eierkommunene om økonomisk støtte for å dekke kostnader med juridisk og teknisk bistand.