Brenn det blått eit lys for Valdres tingrett?

I haust kjem ein regjeringsbestilt rapport om tingrettsstrukturen i Norge. Alt tyder på at talet på tingrettar vil bli kraftig redusert, det kan bety kroken på døra for tingretten på Fagernes.