- Riv resten av jernbanen

Rådmann i Nord-Aurdal kommunen ber om at jernbanestrekningen fra Bjørgo stasjon til Tonsåsen stasjon rives og traséen gruses opp.