Regelbrudd Strandefjorden: For lav vannstand i juni

Artikkelen er over 1 år gammel

Vannstanden i Strandefjorden har vært under laveste reguleringsgrense. Regelbruddet er registret, men NVE vurderer ikke at avviket har nevneverdige konsekvenser for miljø og omgivelser.