Hytteeiere ved Nordfjellstølen brukte lørdagen på å sette ned brøytestikker før vinteren - søndag morgen var omtrent 50 stikker fjerna

Striden omkring brøyting av hytteveg i området Nordfjellstølen har vart lenge. I vår fikk 16 hytteeiere medhold i Valdres jordskifterett om at de for egen kostnad og risiko kunne brøyte vintervegen fram til hyttene sine.