Det ble solgt 339 millioner liter drivstoff i juni, ifølge SSB.

Både salget av bensin og diesel går ned. Det ble solgt 249 millioner diesel i juni, som er en nedgang på 5 millioner liter fra samme periode i fjor. Bensinsalget gikk ned med 4 millioner liter til 90 millioner liter.

Prisen på blyfri 95 var 26,15 kroner i juni og 24,58 kroner for diesel. Det er en økning på henholdsvis 14 og 10 prosent fra mai. På ett år har prisene økt med rundt 10 kroner per liter, som tilsvarer en økning på over 60 prosent.