- Ei offensiv, men ufullstendig språklov, uttalar Norges Mållag

Noregs Mållag meiner det framleis må vere obligatorisk for statstilsette å meistre både bokmål og nynorsk, i høyringsfråsegna til ny språklov.