140.000 har søkt høyere utdanning i 2018

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Rekord, ifølge Kunnskapsdepartementet.

DEL

Norge: I disse dager får over 140.000 altså svar på om man er et steg nærmere drømmeyrket, eller må jobbe hardere og prøve igjen neste år - eller kanskje gå for 2. valget.

Flere søkere er kvalifisert

Flere søkere enn noen gang er kvalifisert og har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket til Samordna Opptak (SO). Det er også flere enn før som får oppfylt sitt førsteønske. Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til mer enn 98 000 søkere.

– Dette er bra både for studentene og resten av samfunnet. Kunnskap, utdanning og forskning er helt avgjørende for å takle utfordringene vi står overfor og for å kvalifisere til et stadig mer omskiftelig og krevende arbeidsmarked, forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av de mer enn 140 000 som søkte er nær 125 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har nesten åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg. Det er sendt ut 4 176 flere tilbud enn i 2017.

Kvalifiserte ikke til førstevalget?

Rundt 27 000 søkere som er kvalifiserte har ikke fått plass i første opptaksrunde. Det er rundt 3 300 flere enn i fjor. Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud senere. Det er ikke for sent for de som ikke har fått plass. Opptak til ledige studieplasser er åpen for søkning på Samordna opptaks nettsider.

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å være raske med å sjekke nettportalen. Nå er det løpende opptak som gjelder, og det er fortsatt mulig å finne spennende studier, forteller Nybø.

Tilbudene er kommet, og svarfristen er 24. juli.

Artikkeltags