(Romerikes Blad): Mange husstander har fått brev om anmodning om ny postkasseplassering. I brevet viser Posten Norge til at ved levering til 2,4 millioner postkasser i hele landet har plasseringen stor betydning for en effektiv postomdeling og for at budene skal ha gode og trygge arbeidsforhold. Flytting og samling av postkasser gir økt effektivitet og lønnsomhet gjennom redusert gå- og kjøreavstand og færre stopp.

Foreslår plassering

Avstanden fra hver enkelt innkjørsel til postkassa skal likevel ikke overstige 100 meter i tettbygd strøk og 250 meter i spredtbygd strøk, målt langs vei på utsiden av eiendommen.

– I brevene vi har sendt har vi forslag til hvor den enkelte postkassa skal flyttes. Beboerne kjenner best til lokale forhold, så de kan gjerne komme med innspill til alternativ plassering, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge til Romerikes Blad.

RB har gjennom leserinnlegg fått reaksjoner på at Posten pålegger beboerne mye arbeid og investeringer for å gjennomføre endringene.

En staur godt nok

– Det stemmer ikke. Beboerne må gjerne plassere postkassa på en staur eller et gjerde. Postklassa er privat eiendom, og eventuelle kostnader må dekkes av postkasseeier, som selv ordner med montering. Vi trenger bare ei kasse å legge posten i, men vi kjenner til tilfeller der beboere har investert i varmekabler og rosemaling for å gjøre det behagelig og hyggelig, sier Eckhoff.

Hvis man nekter å flytte postkassa vil posten bli levert til nærmeste post i butikk.

Eckhoff poengterer at Posten ønsker dialog med postmottakerne og at det i 99,9 prosent av tilfellene går utmerket.

– De aller fleste skjønner vårt behov for endringer på grunn av det raskt fallende postvolumet. Siden 1999 er nedgangen 60 prosent.

Kan søke dispensasjon

Eckhoff minner om at det fortsatt er mange postkasser som står enkeltvis, og det er fortsatt mulig å søke om dispensasjon hvis man av helsemessige grunner må ha kort vei til postkassa. Da må det dokumenteres med legeerklæring. I tillegg til at mange vil få ny plassering av postkassa er det også endringer på gang når det gjelder postomdelingen. I en stortingsmelding foreslås det at posten skal leveres annen hver dag.

– Dette blir i tilfelle Postens største omstilling noen sinne og kan eventuelt først være på plass i 2020, sier John Eckhoff.