Norges Vels medalje til ansatte ved Fekjær psykiatriske senter for 30 års sammenhengende ansettelse

To ansatte ved Fekjær psykiatriske senter ble for vel ei uke siden hedret med Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Det var Elling Fekjær som sto for overrekkelsen ute på tunet ved senteret.