Norsk Folkehjelp øker beredskapen i Innlandet med to nye beredskapsambulanser som betjenes av frivillige

Beredskapsambulansene var klare for oppdrag fra onsdag, og gir dermed Innlandet en styrket ambulanseberedskap i forbindelse med koronaviruset.