Valdres: Visit Valdres har signert oppropet ved reiselivsleder Merete Hovi. For i Valdres er disse områdene hardt rammet; Beitostølen, Tyin-Filefjell, Vaset, Aurdal og Tisleidalen/Golsfjellet.

«Store deler av næringslivet i landets største skidestinasjoner er nå i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon etter tvungen nedstengning siden fredag 13. mars.

Norges reiselivskommuner i fjellene er de som er hardest rammet i Norge i forhold til permitteringer. Regjeringens tiltakspakke er på langt nær nok. Fjellenes destinasjonsselskaper krever nå kompensasjon for tvungen nedstengning for sitt lokale næringsliv», skriver Fjelledestinasjonene i en e-post.

Kompensasjon for tvungen nedstengning

«Koronasituasjonen påvirker de fleste av oss negativt, men gir spesielt de store norske fjelldestinasjonene ekstreme og øyeblikkelige utfordringer.

Før regjeringens tiltakspakke for næringslivet ble lagt frem, sendte flere av fjelldestinasjonene brev til statsministerens kontor og næringsdepartementet for å beskrive situasjonen og be om kompensasjon for tapte inntekter etter tvungen nedstengning i næringslivet på fjellene.

Den varslede pakken med delvis kompensasjon for løpende driftskostnader, som ble presentert fredag 27. mars kl. 08:00, er isolert sett et bra tiltak for mange bedrifter. Men, det vil ikke på langt nær være nok til å holde liv i de fleste bedriftene i norske fjelldestinasjoner. Netto driftsresultat genereres i stor grad nettopp i perioden fra mars og ut april, og er med på å holde liv i bedriftene gjennom barmarkssesongen (mai-oktober/november) hvor det er få som i et normalår driver med positivt dekningsbidrag.

Stengt siden 13. mars

Stat og kommuner har fra 13. mars stengt ned store deler av næringslivet på alle fjelldestinasjonene. Vi krever derfor at myndighetene håndterer situasjonen på samme måte som for en avbruddsforsikring.

Det bør enkelt kunne administreres ved at staten og/eller kommunen utbetaler kompensasjon basert på forsikringsselskapenes vurderinger ift. reelt tap av dekningsbidrag for alle våre medlemmer, som meldes inn direkte fra de berørte bedriftene. Forsikringsselskapene besitter nødvendig fagkompetanse til å gjøre slike vurderinger, de kan og bør aktiveres for et slikt formål.

Midlertidig redusert mva. sats fra 12 % til 7 % gjeldende fra 1. april er verdiløst når bedriftene ikke får lov til å holde åpent. Statlig lånegaranti på 50 milliarder er sikkert et bra tiltak isolert sett, men svært mange bedrifter uten eksisterende låneengasjement vil mest sannsynlig ikke kvalifisere for slike lån uansett. Vi trenger reell kompensasjon for omsetningstapet og vi trenger det nå.

Var inne i høgsesong

Reiselivet i Fjell-Norge var inne i høgsesong. Perioden medio mars til første uken i mai er for våre næringsdrivende helt avgjørende økonomisk sett, vi forventer et beregnet bortfall på 30-45% av normal sesongomsetning – rundt 3,3 milliarder kroner. Med det forsvinner alle muligheter for positive driftsresultat, og flere bedrifter vil gå konkurs uten betydelig og rask økonomisk støtte.

Vi forutsetter at regjeringen ønsker en bærekraftig reiselivsnæring i fremtiden og da må det kompenseres for tapt dekningsbidrag. Fjelldestinasjonene trenger en krisepakke nå. Bare slik kan bedriftene være rustet for den hverdagen som vil komme, hvor våre hyttegjester og kommersielle gjester igjen får lov til å besøke sine fjelldestinasjoner», står det i oppropet.

Flere er hardt rammet

Blant de hardest rammede i Norge er store deler av næringslivet på reiselivsdestinasjonene Trysil, Hemsedal, Visit Lillehammerregionen (Hafjell/Kvitfjell/Gålå/Skeikampen/Sjusjøen), Valdres (Beitostølen/Tyin-Filefjell/Vaset/ Aurdal/Golsfjellet) Geilo, Norefjell, Voss (Myrkdalen/Voss Resort), Hovden, Sirdal, Rauland, Rjukan, Nasjonalparkriket, Oppdal og Narvik hvor de negative ringvirkningene for alle bedrifter som lever direkte eller indirekte av gjester allerede er kritiske. Samtlige destinasjonsselskap krever nå kompensasjon for tvungen nedstengning på vegne av næringslivet på destinasjonene.