Skoleelev kjørte med promille og kolliderte

0,87 i promille: Kvinnen blåste til 0,87 promille ei tid etter trafikkuhellet i Fagernes ei lørdagsnatt i høst.

0,87 i promille: Kvinnen blåste til 0,87 promille ei tid etter trafikkuhellet i Fagernes ei lørdagsnatt i høst. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Ei valdreskvinne i 20-årsalderen er fratatt førerkortet i to år, må sone 21 dager i fengsel og har godtatt ei bot på 10.000 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel.

DEL

Fagernes: Kvinnen var på biltur i Fagernes, til tross for at hun hadde drukket alkohol, ei lørdagsnatt i høst. I sentrum kom hun ut for et biluhell, og etter at politiet fattet mistanke om promillekjøring, ble det tatt utåndingsprøve av henne.

Denne viste en konsentrasjon på 0,87 mg/l, etter at sikkerhetsmarginen var trukket fra. Retten bemerker i sin domfellelse at det forhold at hun ikke husker å ha vært fører av bilen ikke fritar henne for straffansvar.

Ubetinget fengsel

Sikta har samtykket i tilståelsesdom, noe som virker formildende på straffeutmålingen.

Retten kan likevel ikke se at hovedregelen om ubetinget fengsel skal fravikes, og har dømt kvinnen til 21 dager ubetinget fengsel. Kjøring med slik promille har medført stort farepotensial både for fører og hennes medtrafikanter, heter det i dommen fra Valdres tingrett.

Skoleelev med formue

Boten skal etter fast praksis settes til 1,5 ganger brutto månedsinntekt, eller minimum 10.000 kroner. I dette tilfellet er kvinnen skoleelev, uten fast inntekt. Domfelte opplyste i retten at hun hadde ei formue, og derfor ble boten satt til 10.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel, tatt i betraktning både formuens størrelse og at hun nå er uten fast inntekt.

Kvinnen måtte også tåle å bli fratatt førerkortet i to år, og ønsker kvinnen å føre motorvogn seinere, må hun ta førerkortet på nytt.

Domfelte erklærte at hun vedtok dommen.


Artikkeltags