– Det finnes neppe noe annen livsviktig virksomhet, hvor samfunnet kan lammes i lang tid med enkle midler, sa Vigdis Grønhaug, som er assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) under NVEs Energidager torsdag, ifølge Teknisk Ukeblad.

Der sa hun at sikkerhetstjenesten har avslørt konkrete planer om å slå ut deler av det norske kraftnettet.

– Mål for sabotasje

NSM understreker overfor NTB at det ikke nylig er avslørt slike planer, og at det er snakk om tilfeller opp gjennom historien.

– Kraftnettet er et mål for sabotasje og villede handlinger. Kraftbransjen er noe av det mest verdifulle vi har, sa Grønhaug.

Hun mener bransjen blant annet må spørre seg om hvor mange russere som jobber i kraftsektoren i Norge i dag, og hvor mye kinesisk teknologi som benyttes.

– Vet at det jobber russere der

– Vi vet at det jobber russere der. De er jo da en innsidetrussel. De kan lett få tilgang på informasjon om de viktigste verdiene i kraftsektoren, som kan utnyttes av Russland. Det er den store risikoen, sier Grønhaug til Teknisk Ukeblad.

Kristian Markegård, ansvarlig for sikkerhet i kraftforsyningen i NVE, mener på den andre siden at Norge har en robusthet i kraftforsyningen som mange vil misunne oss.

– Det finnes ikke én bryter som tar ut kraftsystemet vårt, heller ikke deler av det. Vi har redundans, godt nett og god beredskap. Vi har også bemannede driftssentraler som vil oppdage uregelmessigheter, sa Markegård i sitt innlegg.