NTNU varsler frysing av studietilbud som utdanner 170 nye sykepleiere i Valdres, Gudbrandsdalen og Hadeland årlig

Fylkespolitiker Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) er sjokkert over at NTNU nå planlegger å kutte den
desentraliserte sykepleierutdanningen i Oppland.

Fylkespolitiker Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) er sjokkert over at NTNU nå planlegger å kutte den desentraliserte sykepleierutdanningen i Oppland. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Oppland fylkeskommune har mottatt varsel fra NTNU Gjøvik om at de vil fryse tilbudet om desentralisert sykepleierutdanning. NTNU foreslår nå å fryse tilbudet i tre studieår, fra 2020-2023.

DEL

Reagerer på kutt i desentralisert sykepleierutdanning Oppland: Fylkespolitiker Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) er sjokkert over at NTNU nå planlegger å kutte den desentraliserte sykepleierutdanningen i Oppland. – Dette er helt uakseptabelt, fordi det er nettopp denne typen utdanningen vi trenger mer av, sier Kolbjørnshus.

Bakgrunnen NTNU oppgir er utarbeidelse av nye studieplaner som skal være like for alle NTNU sine Campus og stort press på praksisplasser særlig i spesialisthelsetjenesten.

Utdanner omtrent 170 i året i Valdres, Gudbrandsdalen og Hadeland

Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap), komitéleder for opplæring og kultur i Oppland, er svært bekymret dersom dette blir gjennomført.

– Dette er dramatisk for våre innbyggere. Vi er helt avhengige av gode tilbud som er lokalisert i nærheten av der folk bor, og desentralisert utdanning gir stabil arbeidskraft i distriktene.

Hvert år har Karriere Oppland i Valdres, Gudbrandsdalen og Hadeland tilsammen utdanna omlag 170 sykepleiere med denne ordningen. Dette er livsviktig kompetanse, sier Anne-Marte Kolbjørnshus.

– Nasjonalt økte mangelen på sykepleiere fra 2017 til 2018 med 47 %. Vi må derfor utdanne flere. Kutter vi med bakgrunn i for eksempel få praksisplasser, så mener jeg vi bommer helt.

Det vil bli en ond sirkel på sikt, mener Kolbjørnshus.

– Jeg har allerede tatt opp saken i møte med viserektor Jørn Wroldsen ved NTNU Gjøvik, og vi kommer til å forfølge saken videre med NTNU sin ledelse. Dette er ikke noe Oppland fylkeskommune kan akseptere. Samfunnet har ikke råd til å miste de over 500 sykepleierne vi ikke får utdannet med kuttforslaget fra NTNU, understreker Kolbjørnshus.

Mange tar utdanningen i voksen alder

Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) er heller ikke begeistret for situasjonen:

– Vi har et stort behov for sykepleiere og mange ønsker å ta denne utdanningen i voksen alder. Når vi nå får beskjed om at NTNU kutter den desentraliserte deltidsutdanninga for sykepleiere er det alvorlig for distriktene, for Innlandet og ikke minst for helsevesenet og Sykehus Innlandet.

Karriere Oppland hadde forrige skoleår 169 sykepleiestudenter i Gudbrandsdalen, Hadeland og i Valdres.

– Når vi også kan lese at Sykehuset Innlandet har for få sykepleiere, er det ikke god medisin å fjerne desentralisert sykepleieutdanning! Her må vi sette oss sammen og se hvordan vi skal få utdanna flere sykepleiere - ikke færre!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken