Null i på­slag for Ma­rit Hougs­rud

Ma­rit Hougs­rud nøy­er seg med ei ord­fø­rar­lønn på 750.000 kro­ner det ko­man­de året.