ROGNE: En leser har sendt inn en spørsmål til avis angående ei busslomme som ikke er blitt oppgradert i forbindelse med gang- og sykkelvegen langs Fylkesveg 51 forbi Rogne. Han skriver:

Alle busslommer langs denne strekningen ble utbedret i byggeperioden og nye ble laget. Til forundring ble det stående igjen denne ene som ikke ble utbedret.

To nivå

Dagens nye busslommer har to nivåer, og som bruker kommer man lenger unna både bussen når denne svinger inn, men også trafikken generelt.

Mitt spørsmål er hvorfor ikke denne siste busslomma også ble tatt med i prosjektet, eventuelt når det skjer.

Busslomma brukes av mange skolebarn og noen eldre, og ut ifra et trafikksikkerhetsperspektiv bør også denne stoppen utbedres langs en tett trafikkert fylkesveg 51.

Uenighet om ervervelse av grunn

Avisa sendte spørsmålet videre til Håvard Ødegård, byggeleder hos Innlandet fylkeskommune for drift og vedlikehold på vegnettet i Valdres, og den som vi tenkte kunne gi en forklaring på hva som har skjedd.

Ødegård kjente i utgangspunktet ikke til detaljene rundt den nye gang- og sykkelvegen, men lovde å forhøre seg med kolleger innen fylkeskommunen som var involvert i prosjektet. Etter kort tid ringte Ødegård opp igjen, og kunne fortelle at årsaken til av denne ene busslomma ikke fikk hevet standard til samme nivå som de øvrige på strekningen, var rett og slett at vegeier ikke kom til enighet med tilgrensende grunneier om ervervelse av nødvendig grunn for ei utbedring.

Det var med andre ord ikke snakk om at noen hadde «glemt igjen» ei busslomme langs fylkesvegen.