Fagforbundet Innlandet har fått gjennomslag for vår politikk. Det viser at innsatsen til våre tillitsvalgte og medlemmer i valgkampen har gitt solide resultater. Det viser at når Fagforbundet mener noe så lytter ei rødgrønn regjering.

Stortingsvalget var et retningsvalg. Høyreregjeringen har i åtte år økt forskjellene mellom folk. Velgerne ønsket en ny kurs, og det har Norge fått. Støre-regjeringa har en aktiv politikk for å redusere økonomisk ulikhet. Fagforeningsfradraget skal dobles, barnehagen blir billigere, SFO blir gratis for førsteklassinger og tannhelsereform for unge. «Ostehøvelkutt» i offentlig sektor skal stanses og Kommune-Norge skal få mer penger. Det vil gi bedre velferdstjenester, både i distriktene og i byene. Konkurranseutsetting og anbudsutsettelse i velferdstjenestene, som barnevernet, fases ut.

Mange av våre medlemmer har i lang tid vært rammet av deltidskrisa. Små deltidsstillinger gjør det vanskelig å få ei lønn å leve av, komme inn på boligmarkedet, sikre seg en rettferdig pensjon og få hverdagen til å gå opp. Den nye rødgrønne regjeringen har lovet å lovfeste retten til heltid. Kommunene skal få midler til økt bemanning og til å skape en heltidskultur. Dette er en særdeles viktig seier for Fagforbundet og spesielt for Innlandet, som topper deltidsstatistikken i medlemsundersøkelsen vi gjennomførte i vår.

Høyreregjeringa har sviktet distriktene, og sentraliseringsiveren har vært enorm. Med Jonas Gahr Støre som statsminister skal ikke tjenestene i distriktene bygges ned, de skal bygges opp. Det må være arbeidsplasser i hele Innlandet, ikke bare rundt de større byene.

Det er ingen hemmelighet at Fagforbundet ønsket ei rødgrønn regjering hvor også SV var med, men dessverre ble ikke det en realitet. Vi mener at Ap/Sp-regjeringa må samarbeide tett med SV og at de er en naturlig samarbeidspartner for å få flertall for statsbudsjettene. Vi har ikke gitt opp håpet om at vi kan få en flertallsregjering med de tre partiene i løpet av stortingsperioden. Det vil være bra for SV, for landet – og for våre medlemmer.

Fagforbundet Innlandet er godt fornøyd med regjeringsplattformen fra Hurdal. Våre medlemmer vil merke forskjellen, både i lommeboka og på arbeidsplassen. Likevel blir det en stor jobb å sette den nye politikken ut i livet. Det er vår neste felles kamp.