Gå til sidens hovedinnhold

Ny veileder for de videregående skolene: Anbefaler munnbind-bruk for elevene

En egen smittevernveileder for videregående skoler er på plass. Der anbefales elever og ansatte å bruke munnbind – men det er frivillig.

Norge: Kunnskapsdepartementet kunngjorde veilederen onsdag ettermiddag. Den er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Kan bruke munnbind

Tidligere har ungdomsskolen og videregående skole forholdt seg til én samlet veileder. Men mange har etterlyst en egen veileder for de eldste elevene. Dessuten har den stadig økende smitten med muterte virus økt behovet for oppdaterte veiledere i skolene.

I den nye veilederen beholdes trafikklyssystemet med grønt, gult og rødt nivå. Det kommer også en rekke tydelige og grundige råd om bruk av munnbind i videregående skole.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) peker på at de eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig. – Derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier hun.

Det understreker imidlertid at bruk av munnbind skal være frivillig for både elever og ansatte. Munnbind bør dessuten også deles ut gratis til elevene, heter det i veilederen.

Les også

Fra torsdag innskrenkes vår frihet ytterligere – se de strenge nasjonale tiltakene her

Endringer og oppdateringer i ny smittevernveileder som vil gjelde fra 12. april 2021:

  • Kunnskapen om smitte og barn og unges rolle er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus.
  • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind utenfor undervisninga, for eksempel i friminuttene og på veg til klasserommene.
  • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser.
  • Tydeligere råd om nærkontakter slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
  • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov både i ordinær videregående skole og spesialskole har fått egen omtale
  • Voksenopplæringa har fått egen omtale.
  • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste skal delta aktivt i planlegginga av smitteverntiltak på skolen.
  • Skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort.

Les også

Brukte engangsmunnbind kan være smittefarlige - løft etter strikkene dersom du skal plukke opp etter andre

Les også

Bruker du munnbindet riktig? Ragnhild og Reidun demonstrerer

Kommentarer til denne saken