Nye E16 i Vang: Kris­tof­fer Kvame køyrde den fyrste bus­sen un­der ei­gen grunn

Op­pi­mot 180 vangs­gjel­din­gar møt­te mån­dag kveld opp for å gå tun­nel­marsj gjen­nom Rødølstunnelen i Øye i Vang.