Nye smitteregler nasjonalt får trolig liten betydning for dagligvarehandelen i de butikkene som server hyttefolket i Valdres