(Gudbrandsdølen Dagningen)

Lørdag 19. desember skal Lillehammers kommuneoverlege Morten Bergkåsa i møte med Folkehelseinstituttets nasjonale utbruddsgruppe. De skal drøfte om det skal innføres spesielle tiltak i Lillehammer, utover de lokale og nasjonale retningslinjer som nå gjelder.

135 tilfeller

Fredag er det totalt registrert 135 tilfeller av korona i Lillehammer.

– Når det er et såpass stort utbrudd, så er det naturlig at det vil være noen tilfeller med ukjent smittevei. Vi leter etter kilder og driver aktivt med smittesporing. Samtidig vil jeg nok en gang oppfordre alle til å være nøye med tiltak som er smitteforebyggende, sier Morten Bergkåsa og oppsummerer:

– Hold avstand, helst to meter til andre. Hold deg heime hvis du føler deg syk eller uvel, vær nøye med håndhygiene og ikke oppsøk steder og arrangementer med mange folk, hvis du ikke må.

Unngå stor omgangskrets

Når det gjelder private sammenkomster i liten målestokk, så bør man helst omgås de samme menneskene og ikke har for stor omgangskrets, slik den rådende situasjonen er, sier kommunelege Bergkåsa

Sist døgn var det en økning på 17 koronatilfeller i Lillehammer. Også i Ringebu, Sør-Fron og Vågå er det fredag registrert nye tilfeller.

– Kan det være en sammenheng mellom ferske utbruddene i Lillehammer og de lenger opp i dalen?

– Vi har per nå ingen indikatorer på det, men det er en kjensgjerning at det er ukjent smitte der ute i samfunnet, sier Bergkåsa.

Kommunelegen skal etter sitt møte med Nasjonal utbruddsgruppe lørdag, ha et møte med kriseledelsen i Lillehammer der situasjonen blir drøftet og eventuelt nye tiltak iverksatt.