Sigrid Skjerdal er offisielt ny daglig leder for Vinjerock, Kyvco Eiendom har endret navn og flere styreendinger

Siste nytt fra næringslivet i Valdres uke 48, 24. november til 30. november.