116 nye bedrifter i Valdres første halvår

Av

Målt opp mot gjennomsnittet i Norge, så har det vært en ganske bra utvikling på antall nyetableringer i Nord-Aurdal kommune de seks første månedene av 2019.