Flere nye foretaksnavn og fusjoner - en bedrift i Vang gjenopprettet etter sletting på feil grunnlag

Siste nytt fra næringslivet i Valdres uke 38, 16. september til 22. september.