Fagernes/Oslo: Mattilsynet skriver i ei pressemelding at de har blitt varslet av Veterinærinstituttet om at det har blitt påvist flaggermusrabies på ei død vannflaggermus fra Valdres. Det er svært liten risiko for mennesker å bli smittet, men Mattilsynet anbefaler likevel at man ikke tar på sjuke eller døde flaggermus.

Den aktuelle rabiestypen, European Bat Lyssavirus 2, er påvist i Europa, men har tidligere ikke blitt påvist i Norge.

Denne varianten skiller seg noe fra den typen som er mest knyttet til spesifikke rovdyr som hund, rev og mårhund. Flaggermusvirusene smitter sjelden til andre dyrearter.

– Rabies smitter primært gjennom bitt eller væskeoverføring i åpne sår eller rifter i huden. Vi anbefaler derfor som før at folk ikke oppsøker eller tar på døde eller syke flaggermus, men i stedet tar kontakt med oss i Mattilsynet, sier seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud.

Vannflaggermusa ble funnet i Valdres og ble sendt til Veterinærinstituttet etter at den døde.

De positive prøvene forelå tirsdag ettermiddag.

Les mer på Mattilsynets nettsider her