Færre arbeidsledige i Oppland

Sør-Aurdal kommune i Valdres har den laveste arbeidsledigheten i Oppland. (Illustrasjonsfoto)

Sør-Aurdal kommune i Valdres har den laveste arbeidsledigheten i Oppland. (Illustrasjonsfoto)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

NAV i Oppland har i desember registrert totalt 1720 helt ledige arbeidssøkere, som er 208 færre ledige enn i desember 2015.

DEL

OPPLAND: Arbeidsledigheten i fylket ligger med dette på 1,8 prosent, mot 2,0 prosent i desember 2015. Landet har samlet sett en ledighetsprosent på 2,8 prosent, med drøyt 78 600 helt ledige.

Videre var 1043 personer registrert som delvis ledige ved utgangen av desember. Dette er 16 færre enn i desember 2015, og tilsvarer 1,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Det er totalt 491 arbeidssøkere på tiltak i Oppland, som er 97 flere enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer 0,5 prosent av arbeidsstyrken.

Sesongjusterte ledighetstall
De sesongjusterte tallene indikerer at arbeidsmarkedet i Oppland fortsatt er stabilt med få endringer. Fra november til desember måned falt antallet helt ledige med 70 personer i Oppland, når man justerer for sesongsvingninger. Det justerte tallet for helt arbeidsledige har variert mellom drøyt 1800 og 1900 helt ledige personer siden september måned. Tilsvarende har bruttoledigheten, som består av alle helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak, blitt redusert med drøyt 120 personer fra 2400 i september til 2280 i desember måned.

Høyest arbeidsledighet i Sel
I Sel kommune i Nord-Gudbrandsdal er 94 personer registrert som helt ledige, med to flere ledige enn på samme tid i fjor. Dette gir en arbeidsledighet på 3,2 prosent.

Sør-Aurdal kommune i Valdres har den laveste arbeidsledigheten blant kommunene i Oppland med totalt 10 helt ledige, som tilsvarer 0,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 27 færre enn på samme tid i fjor.

Lillehammer har 181 arbeidsledige som gir en ledighetsprosent på 1,2 prosent. Dette representerer en nedgang på 57 personer fra desember 2015. Gjøvik har på sin side 331 helt ledige, med 2,1 prosent arbeidsledighet. Arbeidsledigheten i Gjøvik er stabil med en marginal økning på en arbeidsledig fra desember 2015.

Færre ledige stillinger
I løpet av siste måned har NAV per virkedag registrert totalt 211 ledige stillinger i stillingsdatabasen på www.nav.no med arbeidssted i Oppland. Dette representerer en nedgang på 14 prosent per virkedag fra samme periode i fjor. Flest ledige stillinger finner man innen helse, pleie og omsorg med 63 ledige stillinger, som er 36 prosent færre per virkedag enn på samme tid i fjor.

Artikkeltags