AUF-lei­ar Ina Li­bak kjem til Fa­ger­nes for å snakke politisk skifte

Tors­dag 14. feb­ru­ar kjem AUF-lei­ar Ina Li­bak. Tema er po­li­tisk skif­te.