Dei to siste bygdebøkene er lanserte: Sjå Nord-Aurdal slik det var

Av

Historikaren Harald Hvattum har no sluttført sitt prosjekt med skriving av bygdebøker i Nord-Aurdal.