Ir­ri­tert grunn­ei­gar: Kom­mu­nen vil­le bygge bu­stad­tom­ter på gar­den utan å in­for­me­re

Be­rit Bang Thors­rud i Bagn er ir­ri­tert over at Sør-Aurdal kom­mu­ne har plan­lagt å bygge bu­stad­tom­ter på gar­den hennar utan å ta kon­takt i for­kant.