Vil ha boliger i Reinli i steder for å bygge på dyrka jord i Bagn

Grendeutvalget i Reinli reagerer på at man må bruke dyrka jord i Bagn til boliger i stedet for å ta i bruk ledige tomter på Høve i Reinli.