Liten snipp kan gi leilegheitsbygg i Bagn og frigjera hus til yngre familiar

Dersom Sør-Aurdal kommune vel å selja eit areal midt i Bagn sentrum, kan det opne opp for bygging av fleire leilegheiter