Må bruke 27 dekar dyrkamark Sør-Aurdal legger til rette for 40 boenheter i Bagn

Det har lenge vært et ønske å legge til rette for flere tomter i Bagn.