Rakfiskturistane får kjøre på ny veg til Valdres: Men bompengeskilta Bagn–Bjørgo er også på plass

Byggeleiar på vegprosjektet, Andreas Rønningen, lova opning av Bagn-Bjørgo til Rakfiskfestivalen. Den lovnaden har byggherren Statens vegvesen og entreprenørane klart å halde.