(Gudbrandsdølen Dagningen)

To år etter at styringsrenten fra Norges Bank ble senket til rekordlave 0,5 prosent, varsler sentralbanksjef Olsen at det første rentehoppet kommer over sommeren.

Mindre enn tre år fram i tid vil renten på et boliglån ligge rundt 4 prosent, mot rundt 2,5 prosent i dag, ifølge anslaget som Norges Bank la fram i Pengepolitisk rapport torsdag.

Skal betales

– Det betyr at rentekostnadene øker med 15.000 kroner i året for hver million du har i lån, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB

Han fortsetter regnestykket:

– Dersom du har et boliglån på 4 millioner kroner, blir det 60.000 kroner mer å betale hvert år. Det er 5.000 kroner mer å betale i renter hver måned.

Tallene er basert på at lånebeløpet er det samme ved utgangen av 2021 som i dag og tar ikke hensyn til rentefradrag og inflasjon. Effekten av rentefradraget på 23 prosent vil øke noe når rentekostnadene stiger.

– Men du skal uansett betale, minner Gundersen om.

Smått og stort

Forbrukerøkonomen, som også er kjent fra TV3-programmet Luksusfellen, har følgende råd til de som måtte kjenne litt på et mulig rentesjokk:

– De som ikke allerede har gjort det, må begynne å forberede seg på en renteoppgang. Er kontoen tom før neste lønning, må du gå gjennom utgiftene dine i stort og smått. Det handler om alt fra ferie eller bilkjøp til klesbudsjett, ulike abonnementer og småutgifter som kaffe eller farris, sier Gundersen til NTB.

Start nå

To uavhengige undersøkelser som er lagt fram de siste månedene, viser at mellom 14 og 17 prosent av alle som har lån, sier at deres økonomi ikke vil tåle en renteheving på inntil 1 prosentpoeng.

Gundersen trøster med at Norges Bank varsler at renteoppgangen vil komme gradvis.

– Går du gjennom alle dine utgifter, vil du se at det er muligheter til å spare. Men start nå, ikke vent til renteoppgangen kommer. De aller fleste vil klare dette, dersom de tar grep nå, sier han.

Flyttet fram

I forkant av torsdagens rentemøte mente flere økonomer og analytikere at Norges Bank ville åpne for en tidligere renteheving enn det som ble anslått i forrige pengepolitiske rapport.

I praksis er den mest sannsynlige første renteoppgangen flyttet fra rundt årsskiftet til september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sa Olsen da han kunngjorde at styringsrenten foreløpig holdes uendret på 0,5 prosent.

– Strek i regningen

Nyheten om den framskyndede rentehevingen ble negativt mottatt av eiendomsbransjen.

– Sentralbanken overrasker boligmarkedet med å heve rentebanen. Dette kan være en strek i regningen for husholdninger som har belaget seg på at styringsrenten ikke endres før tidligst rundt årsskiftet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Det kan gi negative impulser til et boligmarked som nylig har kommet til hektene etter fjorårets priskorreksjon, fremholder han.

Styrket krone

Hevingen av rentebanen førte også til at kronekursen steg til det sterkeste nivået på fire måneder.

Etter rentemøtet kostet en euro 9,50 kroner og en dollar 7,67 kroner. Det er en oppgang på drøye 0,6 prosent, ifølge E24.

Til Nettavisen sier Olsen at dette ikke kom uventet på Norges Bank.

– At kronekursen ville styrke seg litt som følge av vår rentebeslutning, det hadde vi regnet med. Viktigere enn det er at vi har lagt til grunn en viss kronestyrking i løpet av året, sier han.

Oppgang og usikkerhet

Regjeringens justerte nylig inflasjonsmålet ned fra 2,5 prosent til 2 prosent. Ifølge Norges Bank har det ikke ført til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken.

I sin rentebegrunnelse viser Norges Bank til at det er økonomisk oppgang både i Norge og i utlandet. På den annen side er det usikkerhet knyttet til den høye gjeldsbelastningen i husholdningene og «økt sårbarhet» i boligmarkedet. Boliginvesteringene har falt og vil trolig avta ytterligere, ifølge sentralbanksjefen.