Lei­ra og Fi­le­fjell au­kar – Beg­na­da­len går ned

Tra­fikk­tal frå Sta­tens veg­ve­sen vi­ser tra­fikk­au­ke på E16 ved Lei­ra og på Fi­le­fjell, mens tra­fik­ken går ned i Beg­na­da­len.