Busspassasjeren må få hus med lys

– Valdres er eit ekstremt u-land når det gjeld haldeplassar for buss.