Opplandstrafikk blir Innlandstrafikk Men politikarane vil ikkje bruke 7,5 millionar til omprofilering av bussane

Frå 1. januar vart Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk slått saman til Innlandstrafikk.