Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap: Har vore ei livsnerve i Valdres gjennom hundre år

Au­dun Brat­rud skul­le måle hu­set i som­mar, men det gjekk skeis.