Marit K. Strand om nedlegging av Valdres tingrett: Endå eit steg i retning av sentralisering og nedbygging av distrikta

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) reagerer sterkt på at både Valdres tingrett og Valdres jordskifterett skal leggast ned og overførast til Nesbyen.