Rammar Valdres: Domstolkommisjonen vil legge ned Valdres tingrett - valdresrettssaker til Drammen og Nesbyen

Domstolkommisjonen går hardt til verks i sitt forslag til ny domstolstruktur i Norge.