Fleirtalsvedtak i Stortinget banka igjennom mot ønsket til drosjenæringa

Artikkelen er over 1 år gammel

I går ban­ka Stor­tin­get igjennom ved­ta­ket som hei­le Dro­sje-Norge har pro­tes­tert hef­tig mot, med de­monst­ra­sjo­nar og mar­ke­rin­gar over hei­le lan­det.