Slike gjerder er farlige for dyr

Artikkelen er over 2 år gammel

I verste fall kan sau og rådyr gå seg fast og omkomme.